Czech version English version
Oracle
Oracle nabízí kompletní technologii podnikové informační infrastruktury – databáze, middleware, business intelligence, podnikové aplikace a nástroje pro podnikovou spolupráci. Oracle Corporation je největší společnosti na světě, která dodává podnikový software. Produkty Oracle jsou postaveny na konceptu Oracle Grid Computing a písmeno g v označení produktů znamená právě GRID. Oracle rozvíjí původní koncept gridu jako propojení jednotlivých kusů hardwaru do gridu o inteligenci softwarového řízení, Software zde umožňuje řídit dostupnost dat a výpočetní výkon mezi jednotlivými servery a databázemi. Vytváří rozsáhlé virtuální systémy a automatizuje jejich správu a řízení.
Technologie Oracle RAC (Real Application Clusters) umožňuje současné dosažení vysokého výkonu i zajištiní vysoké dostupnosti databáze aniž by vyžadovala zásah do aplikace. Možnost vytvořit vysoce výkonné a dostupné databázové řešení spojením většího počtu levnějších serverů snižuje náklady na pořízení i provoz takového řešení. Tato technologie je zcela zásadní při implementaci koncepce Enterprise Grid na databázové úrovni.
Databáze Oracle představují technologickou špičku v oblasti relačních databázových serverů a proto zaujímají největší podíl na trhu. Oracle Database 10g je kompletní platforma pro ukládání, správu a analýzu dat. Vedle unikátní bezpečnosti, výkonnosti a spolehlivosti přináší podporu gridu a zdokonalenou administraci a automatizaci procesů.
Aplikační server Oracle Application Server 10g je rychlý, úplný aplikační server s certifikací J2EE. Integruje veškerou technologii potřebnou k vybudování portálů, transakčních aplikací a webových služeb v jediném produktu.
Sada aplikací Oracle EBS (E-Business Suite) je kompletní sadou obchodních softwarových aplikací, která umožňuje společnostem efektivně řídit výrobu a interakce s odběrateli, expedovat objednávky, inkasovat platby, a mnohem více – to všechno pomocí aplikací, jež jsou založeny na jednotném technologickém základě. Tato sada zahrnuje např. produkty Siebel a PeopleSoft.
Oracle Collaboration Suite je jednotný, integrovaný, softwarový systém, který v jediné schránce současně spravuje hlasovou poštu, email, správu souborů a kalendář, umožňuje pořádání webových konferencí a sdílení prostředků, přičemž dokáže podporovat až desetitisíce uživatelů. Díky konsolidaci celého systému do jediného datového úložiště a integraci aplikací poskytuje Oracle Collaboration Suite úspory v oblasti hardware a software licencí. Jednotné prostředí snižuje i nároky na údržbu celého systému.
 
 
Caché
InterSystems Caché® postrelační objektová databáze, produkt firmy InterSystems Corporation, je určen pro aplikace vyžadující extrémně vysoce výkonný a ultra spolehlivý databázový systém. Caché Studio poskytuje rychlé vývojové prostředí (RAD) pro rychlý vývoj komplexních aplikací. Multidimenzionální engine, který unikátně kombinuje sílu objektové databáze s robusností SQL je tak spolehlivý, že Caché je celosvětovně jedničkou v aplikacích pro lékařské kliniky.
Termín "postrelační databáze" má odlišit databázový systém Caché od starších relačních databázových systémů, které násilně uspořádávají data do zjednodušeného dvourozměrného modelu. Systém Caché ukládá data ve vícerozměrných strukturách, které jsou vhodnější k popisu dat ze skutečného světa, a tím je i přístup k nim rychlejší. Systém Caché také nabízí několik možností přístupu k datům: prostřednictvím jazyka SQL, přístup jako v objektové databázi, vícerozměrný přístup k datovým polím. Všechny metody lze použít zároveň, i při současném přístupu k jedné položce. Tyto dva faktory, vícerozměrné datové struktury a více metod přístupu k datům, jsou hlavními znaky technologie Caché.
Kromě výhody rychlejšího a snadnějšího vývoje aplikací je druhou velkou výhodou vyšší výkon. Reálná data aplikací jsou často složitá, ale starší relační technologie nutí vývojáře tato data modelovat do zjednodušujících řádků a sloupců. Složitost reálného světa je pak přesunuta na logiku aplikace, která musí při zpracování často přecházet z tabulky na tabulku ("table hopping") a pro každou transakci uskutečnit mnoho spojení. To způsobuje obrovskou režii zpracování, která může aplikace používající relační technologii zpomalovat. Vícerozměrné datové struktury systému Caché naproti tomu nabízejí mnohem bohatší prostředí pro popis údajů o skutečném světě. Aplikace používající systém Caché nemusejí pracně "skládat" data rozdělená do více tabulek. Veškerá režie zpracování odpadá, takže aplikace pracují rychleji, podle zákazníků využívajících systém Caché dokonce až 20x rychleji.
 
Protégé
Protégé je open-source editor ontologií a framework pro práci s nimi. Protégé může být rozšířen řadou pluginů (extrakce metadat z rel. databází, učení ontologie z textu apod.) a pomocí Java-API vyvíjet znalostní nástroje a aplikace.
Ontologie popisují koncepty a vztahy, které jsou důležité v určitých oblastech, poskytováním slovníku pro tuto oblast,a také specifikuje význam termínů v tomto slovníku. Ontologie existují ve formě od jednoduchých taxonomií a klasifikací až po plně axomatizované teorie. V současné době, ontologie jsou využívány v mnoha obchodních a vědeckých komunitách jako cesta ke sdílení, používání a zpracování znalostí. Ontologie jsou základem pro mnoho aplikací jako vědecký znalostní portál, informační management a integrace systémů, sémantický web, internetový obchod.
Platforma Protégé podporuje dvě cesty modelování ontologií:
  • Protégé-Frames editor umožňuje uživatelům sestavovat a naplňovat ontologie které jsou frame-based, v souladu s OKBC (Open Knowledge Base Connectivity ) protocolem.
  • Protégé-OWL editor umožňuje uživatelům sestavit ontologie pro semantický web, speciálně v jazyce OWL (Web Ontology Language) podporovaném W3C.
 
Topic Maps
Topic Maps (mapy témat) jsou normou pro reprezentaci a sdílení znalostí. Model má dvě vrstvy: horní vrstvu mapy znalostí a spodní vrstvu informačních zdrojů. TM se používají v oborech jako informační management, management znalostí, knihovnictví. Topic Maps jsou standardizovány normou ISO/IEC 13250:2003. TMAPI (Topic Maps Application Programming Inteface) je obecné rozhraní pro práci s TM podporované několika různými TM systémy.
 
IPE software