Czech version English version
Konzultace a služby na platformě Oracle
Informacní systémy : konzultace, návrh, implementace, vývoj na zakázku
Propojení IS: návrh, implementace
Implementace DMS (Systémy rízení dokumentu)
Pronájem specialistů na IT projekty(bodyshoping)
 
Konzultace a služby na platformě Oracle
 • Bezpecnostní audit databáze
 • Nabízíme provedení bezpecnostního auditu databází Oracle o ohledem na veškeré aspekty správy, zabezpečení, zálohování a výkonnostních aspektů databáze Oracle verze 9i, 10g a RAC. Cílem je zvýšení spolehlivosti, zvýšení výkonnosti databáze, zjednodušení správy a zvýšení bezpečnosti ukládaných dat. Výsledkem je protokol o auditu s doporucením, případně implementace komponent pro zabezpečení databáze Oracle.
 • Instalace databáze
 • Nabízíme instalaci databáze Oracle i Oracle RAC (Real Application Cluster). Provedeme instalaci software, vytvoření databáze, vyladění před uvedením do provozu. Vypracujeme také koncept zálohování a obnovy. Zajistíme také migraci dat aplikací.
 • Migrace dat
 • Máme zkušenosti s migrací dat do nové verze databáze a také z jedné aplikace do jiné aplikace.
 • Data warehouse
 • Provádíme návrhy a řešení výběru strukturovaných dat určených k následným dotazům a reportům určených k rozhodovacím účelům a k revizi a monitorování již implementovaných řídících procesů.
 • RAC (cluster)
 • Migrace z MSSQL prostředí do RDBMS Oracle
 • Backup and recovery process
 • Disaster recovery
 • High Avalability Concept
 • RAC, disaster recovery,backup concept, security check
   
  Vývoj software na zakázku
  Podle potreb zákazníka zpracujeme analýzu a navrhneme softwarové rešení s ohledem na stávajíci HW prostredky, požadovaný systémový SW a s ohledem na požadovanou architekturu řešení. Zákazníkovi dodáme software vyvinutý dle tohoto návrhu. Zajistíme také vývoj software dle analýzy a návrhu rešení dodané zákazníkem.
  Máme zkušenosti s malými aplikacemi typu klient/server stejně jako s robustními řešeními založenými na 3vrstvé architekture s využitím aplikacních serverů, load balancingu, prípadně s clusterovým rešením. Naše rešení využívají databázové platformy Oracle, Microsoft SQL Server a vývojové platformy PL/SQL, Java, J2EE, .NET, C#, ASP.NET, Delphi.
   
  Implementace a propojování IS
  Informační systém hraje klíčovou roli při řízení a podpoře hlavních firemních procesů. Výběr a implementace vhodného IS pak může být rozhodujícím faktorem úspěchu či neúspěchu firmy. Naše firma má bohaté zkušenosti spojené s jednotlivými fázemi procesu, od úvodní analýzy, přes jednotlivé studie proveditelnosti k následnému výběru a samotné implementaci. Důležitou a nedílnou součástí jsou konverze dat a propojení nového IS se systémy stávajícími.
   
  Pronájem specialistů na ICT projekty
  Jsme schopni pronajmout různé specialisty na různé projekty informacních technologií. Jedná se o project managery, databázové specialisty, specialisty znalostních systémů, vývojáře, testery, programátory se znalostí Oracle, PL/SQL, .NET, Java, Web services, DMS.
   
  IPE software